URZĄDZENIA

KONTAKT

DOSTAWCY

JAK DZIAŁA DOK?

Dok przeładunkowy służy do łatwego i szybkiego pokonania przestrzeni pomiędzy magazynem a dokującym samochodem ciężarowym w taki sposób aby umożiiwić za- i wyładunek towaru bezpośrednio z samochodu i oddzielenie tego procesu od wpływu warunków atmosferycznych.

Procedura ta przypomina wsiadanie i wysiadanie ludzi z samolotu realizowane za pomocą hydraulicznych trapów i rękawów połączonych bezpośrednio z terminalem.

Jakie elementy są niezbędne do skonstruowania typowego doku przeładunkowego?

  1. Rampa hydrauliczna (zwana często pomostem lub dokiem) z ruchomą platformą oraz uchylnym bądź wysuwanym językiem - pozwala na niwelację ewentualnej różnicy poziomu między posadzką magazynu a podłogą naczepy samochodu a także pokonanie dystansu między krawędzią podwaliny magazynu a krawędzią samochodu. Po obu stronach skrzynki rampowej na elewacji hali montuje się gumowe odbojniki , na których "opiera" się tir. W ten sposób chroniona jest elewacja hali. (Na rysunku element w kolorze niebieskim).

  2. Śluza uszczelniająca (fartuch) - przegroda składająca się z płaszcza górnego i bocznych rozciągniętych na stalowej konstrukcji teleskopowej poddającej się naciskowi samochodu ciężąrowego. Okala otwór bramowy od zewnątrz slużąc uszczelnieniu procesu przeładunku i oddzieleniu go od wpływu warunków atmo- sferycznych.
    Spotyka się śluzy mechaniczne oraz pneumatyczne (poduszki boczne i górna napełniane powietrzem pod ciśnieniem). Na rysunku śluza zaznaczona jest czarnym kolorem
  3. Brama segmentowa - przegroda termiczna montowana wewnątrz otworu - w czasie przeładunku pozostaje otwarta, po zakończeniu czynności przeładunkowych domyka się do krawędzi platformy rampy zamykając magazyn. (na rysunku w kolorze białym z okienkami typu sandwich)
  4. Naprowadzacze - stalowe profilowane rury służące precyzyjnemu naprowadzeniu kół cofającego tira. Element fakultatywny. (Na rysunku w kolorze czarnym)


Inne rozwiązania doków przeładunkowych:

Powyższe klasyczne rozwiązanie doku przeładunkowego możiwe jest w obiektach, gdzie zaplanowano różnicę poziomów między posadzką hali a placem manewrowym (od 100 - 130 cm) oraz przewidziano miejsce na fundament rampy znajdujący się wewnątrz hali ("zabierający" z powiechni magazynowej fragmenty powierzchni 2000 x 2500 mm.

W sytuacji, gdy nie ma różnicy poziomów między halą a placem należy rozważyć możliwość wykonania podjazdu zewnętrznego stwarzającego wymaganą różnicę
Podjazd
W przypadku deficytu miejsca manewrowego wokół hali można rozważyć budowę tzw. domku (DSP) ukośnego w stosunku do elewacji lub nawet poprowadzenie podjazdu równoległego do elewacji hali.
Domki pod kątem
 
© Transformata 2024