URZĄDZENIA

KONTAKT

DOSTAWCY

NAPROWADZACZE

Naprowadzacze są to grubościenne rury zabetonowane lub przykręcone do nawierzchni placu manewrowego w rozstawie pozwalającym na nakierowanie kół cofającego samochodu ciężarowego centrycznie wobec osi symetrii doku.

Naprowadzacze© Transformata 2024